All Interior

2018 INTERIOR WISH LIST

dinsdag, januari 02, 2018Nena

Lions home, interior webshop, interieur, salon tafel, minimalistisch, licht, coffee table, minimal, design, hay tray, concrete, betonlook

Zoals jullie weten kan ik het niet laten om mijn interieur steeds te veranderen. Voornemens voor mezelf maak ik al lang niet meer maar in plaats daarvan heb ik voor 2018 wel enkele voornemens voor mijn interieur gemaakt. Welke dat zijn laat ik jullie vandaag zien.

Omdat we vaak door de bomen het bos niet meer zien met al die web shops, is het soms moeilijk om te weten waar we kunnen zoeken naar een bepaalt meubel. Daarom heb ik gebruik gemaakt van LionsHome, een website die producten uit honderden web shops verzamelt in de categorie home en living. Overzichtelijk en spaart je ook heel wat tijd uit!

SALON TAFEL
De eerste verandering die er gaat plaatsvinden is een nieuwe salontafel. Mijn huidige salontafel is na enkele jaren aan vervanging toe. Mijn zitkamer is niet zo heel groot daarom vind ik het belangrijk dat de salontafel niet teveel plaats inneemt. Hierboven zien jullie al enkele inspiratiebeelden, zoals je kan zien gaat mijn voorkeur vooral uit naar een licht en open meubel omdat dit minder zwaar toont in een kleine ruimte en het ziet er ook nog eens lekker minimalistisch uit!

TV MEUBEL
Mijn zoektocht naar een nieuw tv meubel blijft maar duren. Ik weet precies wat ik wil en dat is denk ik net het probleem. Ik heb al jaren een zwart tv meubel staan maar door alle veranderingen die al hebben plaatsgevonden is het contrast met de rest van het interieur te groot geworden. Het liefst wil ik nu een wit meubel en in tegenstelling tot de salontafel, moet deze net wel gesloten zijn. Hoe minder kabels en toestellen er zichtbaar zijn, hoe beter!
-
As you already know I cannot resist re-decorating my room all the time. I haven't made any new years resolutions for myself for a long time, but instead I've made some plans for my interior for 2018. What this is, I'll show you today! 

Because we often can't see the forest for the trees with all those online shops, it's sometimes difficult to know where we can look for a certain furniture. That's why I used LionsHome, a website that collects products from several hundred shops in the category home and living. Clear and it saves you a lot of time!

COFFEE TABLE
The first change that will take place is a new coffee table. My current table is due for replacement after a  few years. My living room is not that big so I think it's important that the table doesn't occupy too much space. Above you can see some inspirational photos and as you can see, my preference goes to a light and open piece of furniture cause it's less heavily in a small room and it also looks very minimalist! 

TV UNIT
My search for a new TV unit will last forever I guess. I know exactly what I want and I think that's the problem. I have a black TV unit for years now, but after all the changes I made, the contrast with the rest of the furniture has become too big. I'd prefer a white TV unit now and unlike the coffee table, it should be a closed design. The fewer cables and devices are visible, the better! 

lions home, tv meubel, tv cabinet, wit, minimalistisch, minimal, interieur, interior design, white

Photos from Flinders - Bol.com - Lumz - Meubella - Trendy meubels - Ambient Direct

You Might Also Like

0 COMMENTS

Contactformulier